W dobie koronowirusa

2020-03-22
Dawno nie pisałem nowego postu. Pora się poprawić. Aktualnie żyjemy epidemią groźnej choroby. Prawie zamarło życie towarzyskie i kościelne, wielu z nas musi siedzieć w domu jak w więzieniu. Ta sytuacja rodzi w nas pytania o karę Bożą. Czy ta epidemia to nie odpowiedź Boga na laicyzację świata? Nie znam odpowiedzi na tak postawione pytanie. Nie ma żadnych przesłanek ku temu. Warto jednak uzmysłowić sobie prawdę o naszym przemijaniu, o budowaniu życia na fałszywych fundamentach konsumpcjonizmu. W oka mgnieniu okazuje się, że nasz dobrobyt zbudowany na produkowaniu i posiadaniu może zachwiać mały niewidoczny okiem mikrob. Może po prostu wpadliśmy w pułapkę posiadania i zdobywania. Siedząc w domu z rodzinami możemy odkrywać inne wartości, szukać radości życia w budowaniu relacji międzyludzkich, w życiu w wolniejszym tempie. Dzisiejsza sytuacja kieruje też nasz wzrok na Boga i jego Słowo. Dostrzegamy jak wiele zależy od Stwórcy a jak mało od nas. Może warto w tym kontekście zaufać Bogu bardziej i mocniej. Podzielcie się swoimi przemyśleniami na ten temat.
 

Czy znasz Słowo Boże?

2019-10-23
Bóg napisał do nas list, a w zasadzie wiele listów, zapisane zostały w zbiorze, który się nazywa Biblią. W dzisiejszych czasach jest to jedna z łatwiej dostępnych pozycji na rynku. Można kupić ją w wielu księgarniach, przez Internet, jest przetłumaczona na prawie wszystkie języki. Jednocześnie jest to księga najbardziej zapomniana i najrzadziej czytana. Dlaczego tak jest? Dlaczego najważniejsze poselstwo skierowane do człowieka jest jednocześnie najbardziej ignorowanym przesłaniem? Te pytania można sprowadzić do bardzo osobistego pytania, czy ty czytasz Biblię? Czy znasz jej przesłanie? Czy starasz się stosować do przekazanych w niej zaleceń? Czasami się zastanawiam, czy możemy siebie nazywać chrześcijanami, skoro nie znamy Słowa Bożego? Przecież ignorowanie tak wielkiego przekazu jest ignorowaniem autora, który za nim się kryje. Chciałbym zachęcić czytelników do uczynienia Biblii swoją podstawową, codzienną lekturą. Jeśli jeszcze nie czytałeś, to zacznij od ewangelii, np. Mateusza, potem przeczytaj pozostałe, następnie Dzieje Apostolskie i listy, na końcu Stary Testament. Wprowadź do swojego dnia codzienne czytanie Słowa Bożego jedynego listu, który do Ciebie napisał Bóg! Jeśli masz pytania i wątpliwości, czegoś nie rozumiesz to napisz do mnie, chętnie udzielę pomocy. Najlepiej pisać na adres tysnicki@poczta.onet.pl  
 

Czy znasz Słowo jakie Bóg kieruje do ciebie?

2019-10-23
Bóg napisał do nas list, a w zasadzie wiele listów, zapisane zostały w zbiorze, który się nazywa Biblią. W dzisiejszych czasach jest to jedna z łatwiej dostępnych pozycji na rynku. Można kupić ją w wielu księgarniach, przez Internet, jest przetłumaczona na prawie wszystkie języki. Jednocześnie jest to księga najbardziej zapomniana i najrzadziej czytana. Dlaczego tak jest? Dlaczego najważniejsze poselstwo skierowane do człowieka jest jednocześnie najbardziej ignorowanym przesłaniem? Te pytania można sprowadzić do bardzo osobistego pytania, czy ty czytasz Biblię? Czy znasz jej przesłanie? Czy starasz się stosować do przekazanych w niej zaleceń? Czasami się zastanawiam, czy możemy siebie nazywać chrześcijanami, skoro nie znamy Słowa Bożego? Przecież ignorowanie tak wielkiego przekazu jest ignorowaniem autora, który za nim się kryje. Chciałbym zachęcić czytelników do uczynienia Biblii swoją podstawową, codzienną lekturą. Jeśli jeszcze nie czytałeś, to zacznij od ewangelii, np. Mateusza, potem przeczytaj pozostałe, następnie Dzieje Apostolskie i listy, na końcu Stary Testament. Wprowadź do swojego dnia codzienne czytanie Słowa Bożego jedynego listu, który do Ciebie napisał Bóg! Jeśli masz pytania i wątpliwości, czegoś nie rozumiesz to napisz do mnie, chętnie udzielę pomocy. Najlepiej pisać na adres tysnicki@poczta.onet.pl  
 

Deklaracja warszawska.

2019-03-22
Środowiska LGBT stały się dość popularne w ostatnim czasie a to z powodu nagłośnienia ich problemów w społeczeństwie. Sławna już deklaracja podpisana w Warszawie prowadzi do dużego wybuchu emocji. Od wrogości do postaw afirmacji tych środowisk i przyznania im praw przysługujących małżeństwom. Może warto uzmysłowić sobie stosunek Biblii do związków jednopłciowych. Apostoł Paweł napisał: "Dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności, kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze, podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą, zapałali jedni ku drugim żądzą, mężczyźni z mężczyznami popełniają sromotę i ponosząc na sobie samych należną za ich zboczenie karę". Rz.1,26-27 Biblia traktuje tego typu zachowania jako grzech, stawiając ludzi obarczonych tym problemem w dość złej etycznej sytuacji. Z jednej strony ich czyny są etycznie naganne z drugiej strony są oni naszymi znajomymi, krewnymi i przyjaciółmi. Musimy uczyć się jako społeczeństwo akceptacji stylu życia nawet tych, z którymi się nie zgadzamy. Okazanie szacunku, zrozumienia to cechy, które są konieczne z punktu widzenia chrześcijańskiego daru miłości bliźniego. Z drugiej strony nie możemy akceptować grzechu i to dotyczy nie tylko tych środowisk, ale też wszystkich którzy żyją seksualnie poza małżeństwem rozumianym jako związek mężczyzny i kobiety oficjalnie zawarty przed Bogiem. Co więcej za legalny Biblia uznaje jedynie pierwsze małżeństwo, gdyż Jezus zakazał rozwodów. Prześladowanie osób ze środowisk LGBT jest złem, deklaracja warszawska wychodzi naprzeciw tym którzy są odrzucani społecznie i pragnie w miarę możliwości udzielić im pomocy, tak zresztą jak udziela się pomocy w przypadku przemocy rodzinnej, mobbingu i tym podobne. Wykorzystywanie zaś losu tych ludzi do walki politycznej z okazji wyborów nie powinno mieć miejsca. Tym bardziej, że w wypowiedziach po obu stronach pada wiele słów raniących, obraźliwych i nie na miejscu w cywilizowanej debacie.
 

złe relacje w rodzinie.

2019-02-25
Losy patriarchów Izraela są tragiczne. Między innymi czytamy: Wtedy rzekł Juda do braci swoich: jaki pożytek z tego, że zabijemy brata naszego i zataimy, żeśmy go zabili? Chodźcie, sprzedajmy go Ismaelitom, nie podnosimy na niego ręki naszej, gdyż jest on bratem naszym i z ciała naszego. I usłuchali go bracia. 1Moj.37,26-27 Zastanawia mnie skąd wzięła się taka nienawiść braci do siebie. Zamiast się wspierać walczyli ze sobą aż do momentu, gdy jeden z nich został sprzedany do niewoli. Nienawiść, powolne gromadzenie się bardziej lub mniej uzasadnionych pretensji prowadzi w konsekwencji do wydarzeń, które wymykają się spod kontroli. Nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o aspekt historyczny, ale niech ta historia będzie przestrogą dla nas. Relacje w rodzinie nie zawsze są dobre, brak wzajemnego szacunku, egoizm, chciwość jakże często prowadzą do sytuacji, gdy zamiast miłości w rodzinach jest nienawiść. Nie jest to Boże zjawisko, nie jest to dobre zjawisko. Może czasami warto zrezygnować ze swoich racji, aby pojednać się z rodziną? Jak wyglądają twoje relacje rodzinne i co możesz zrobić, aby były lepsze? Niech to pytanie zostanie z nami na dłużej.
 

Życie na tak.

2018-12-13
"Niechaj mowa wasza będzie: tak – tak, nie – nie, bo co ponadto jest, to od złego. Mat.5,37" Przewodni tekst mówi nam o wiarygodności chrześcijanina. Warto zadać sobie pytanie: czy w oczach moich znajomych jestem wiarygodny? Czy wierzą w to co mówię, czy ufają mi? Są to niezmiernie ważne pytania, świadczące o jakości naszego życia. Niestety wielu tworzy maski i próbuje przekonać środowisko, że są w istocie kimś innym niż w realu. Jednak przybranie takiej maski, nie jest skuteczne. Dość szybko obserwatorzy dostrzegą rysy na takim wizerunku i przestaną nam wierzyć i ufać. Jezus wzywa abyśmy żyli na tak lub na nie, abyśmy zawsze postępowali szczerze i uczciwie do tego stopnia, że obserwatorzy dostrzegą w nas prawdę i nam zaufają. Czy takie jest twoje życie? Zastanów się.  
 

W obliczu wyborów.

2018-10-08
Wkrótce będziemy głosować w kolejnych wyborach samorządowych. Od naszego niewielkiego udziału zależy kto nami będzie rządził przez kolejne lata. Do wyboru mamy jak zawsze liczne opcje i różne programy. Wystarczy wybrać swój i oddać głos na tę listę, której program jest bliski memu sercu. Przy okazji wyborów warto się zastanowić nad etycznym wymiarem głosowania. Oddajemy głos na ludzi najczęściej niewierzących, lub tradycyjnie wierzących. Czasami patrząc się na poglądu ugrupowań na jakie głosujemy mamy wątpliwości, co do ich etyki. Raz po raz media ukazują skandale z politykami na pierwszym miejscu, pojawiają się różne pomysły sprzeczne z etyką chrześcijańską, mamy partie i organizacje typowo populistyczne i udające ugrupowania chrześcijańskie. Jak w tym wszystkim się znaleźć w roli wyborcy? Prawie zawsze jest to wybór "mniejszego zła" gdyż nie ma partii repezentującej idealnie moje poglądy etyczne, społeczne, gospodarcze. Spoglądam na ten temat od strony celów wybieranych do samorządu. Oni nie mają prezentować głosu kościoła takiego, czy innego, ale oni mają poprowadzić gospodarkę regionu w dobrym kierunku. I to ten kierunek rozwoju jest tutaj priorytetem. Powinni być uczciwi, gorliwi, pracujący dla dobra innych a nie swojego, powinni popchać sprawy w dobrym kierunku. Musimy mieć świadomość, że od naszego wyboru zależy rozwój przez najbliższe lata. Co myślicie na temat dylematów wyborczych w kontekście chrześcijańskiej odpowiedzialności za życie swoje i innych?
 

O małżeństwie

2018-07-20
Dzisiaj instytucja małżeństwa przeżywa kryzys. Młodzi czekają ze ślubem wiele lat prowadząc życie poza małżeńskie i wychowując swoje dzieci. Żonaci jakże często rozwodzą się i traktują to jako normalność. Wszystkie te wydawać by się mogło świeckie elementy przechodzą też do Kościoła. Coraz częściej zbory muszą stawać przed wyzwaniem jakim jest upadek małżeństwa, czy też problemy w nim. Z drugiej strony po latach wspólnego życia pojawiają się konflikty, nienawiść, walka wewnątrz małżeństw, spory nie rozwiązane od lat. Gdzieś w ferworze życia znikła "pierwsza miłość" małżonków i zapomnieli, co było u początków ich fascynacji sobą. Wszystkie te elementy mają swoje źródło w egoizmie i grzeszności człowieka. W przypadku par żyjących poza małżeństwem jest to niejednokrotnie postawa egocentryzmu, aby mieć korzyści małżeńskie bez brania dożywotniej odpowiedzialności za partnera. W małżeństwie zaś walka o pozycję w związku, próba wywyższenia siebie ponad partnera, próba zdominowania drugiej osoby ma też swoje źródło w egoizmie i braku miłości w Biblijnym zrozumieniu. Warto tutaj przytoczyć słowa z listu do Hebrajczyków:
Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nieskalane; rozpustników bowiem i cudzołożników sądzić będzie Bóg Hbr.13,4
Mocne słowa i jakże prawdziwe. Małżeństwo to nie tylko moja prywatna sprawa i ewentualnie sprawa mojego partnera. Małżeństwo to dzieło Boga w nas, to Boży plan dla mnie i dla niej, to zobowiązanie jakie bierzemy wobec Stwórcy. Jakie więc powinno być moje małżeństwo? Ono jest probierzem mojej wiary. Gdy pogardzam partnerem, gdy oddaję się cudzołóstwu to jednocześnie pogardzam Bogiem i nie wierzę w jego zasady i prowadzenie. Warto uzmysłowić sobie tę prawdę. Niech nasze małżeństwa i życie erotyczne będzie przebiegało wg zasad Bożych a my miłujmy naszych współmałżonków jak Chrystus umiłował kościół poświęcając im siebie, swoje ego i służąc jedni drugim w miłości.
 

Moc Internetu

2018-05-04
Ostatnimi czasy kilkakrotnie słyszałem świadectwo nawrócenia, które dokonało się przy dużym udziale Internetu. Jedni nawracali się w wyniku słuchania kazań, inni poprzez strony chrześcijańskie a inni znajdowali adres zboru szukając miejsca dla siebie w chrześcijaństwie. Ten fakt uzmysławia nam, że to medium jest niezmiernie ważne i istotne w ewangelizacji. W zasadzie dzisiaj Internet dociera wszędzie, w łatwy sposób bez wiz i paszportów można przekazać przesłanie ewangelii wszędzie nawet tam gdzie z definicji chrześcijanie nie są wpuszczani. Powinniśmy jako wierzący ludzie starać się tworzyć strony w tym medium, strony o wierze, o moim kościele. Jest to bowiem znaczących wkład w ewangelizację świata. A też tłumaczyć dobre strony na inne języki tak aby przesłanie zbawienia dotarło wszędzie. Osobiście też włączyłem się w ten proces publikując moją stronę www. Można ją znaleźć pod adresem http://tysnicki.binet.com.pl
 

Przypadek Judasza

2018-03-27
Przeczytajmy słowa zapisane w Mat.26,14-16: "Wtedy odszedł jeden z dwunastu, którego zwano Judasz Iskariot, do arcykapłanów i rzekł: Co mi chcecie dać, a ja go wam wydam? Oni zaś wypłacili mu trzydzieści srebrników." Ciekawe jaki proces wewnętrzny przeszedł Judasz od chwili, gdy zachwycony podążał za Jezusem, aby po trzech latach wydać go i sprzedać. Przecież na początku wszedł do grona apostołów jako zwolennik nauk Jezusa, przecież widział całe dobro jakiego Jezus udzielał innym, był świadkiem Jezusowych mów, wykładów i cudów. Dlaczego zwątpił? Dlaczego zdradził? To na zawsze pozostanie dla nas tajemnicą. Przypadek Judasza stawia i przed nami wyzwanie, gdy pojawiają się wątpliwości, pytania odnośnie Jezusa i wiary. Czy potrafimy sobie z nimi poradzić? A jeśli nie, to może zanim wyprzemy się Jezusa warto z kimś porozmawiać o tych wątpliwościach, aby pozostać z Jezusem i trwać przy nim na wieki.
 
następna strona
Kontakt

Napisz do nas

Imię i nazwisko

Twój E-mail

Wiadomość

Wesprzyj nas

Jesteśmy wdzięczni za Wasze wsparcie. Dzięki niemu ciągle działamy.

Numer Konta: PKO BP IV Oddział Wrocław, ul. Gepperta 4 05 1020 5242 0000 2702 0020 4313

 
Nasi partnerzy

 

TWR Albania Holandia TWR Słowacja ERF Medien TWR Europe