Jonasz jakże podobny do nas

2016-11-17
Jest w Biblii niezmiernie ciekawa księga, prorok Jonasz został powołany przez Boga do służby i sprzeciwił się temu powołaniu. Jego misja była jasno i precyzyjnie zdefiniowana, miał udać się do Niniwy i głosić im słowa o zbliżającej się Bożej karze. Jonasz nie chciał tego zrobić. W swoim oporze popełnił parę życiowych błędów.
 

Pieczęć!

2016-09-06
Widziałem też innego anioła wstępującego od wchodu słońca, który miał pieczęć Boga żywego i który zawołał głosem donośnym na czterech aniołów, którym zezwolono wyrządzić szkodę ziemi i morzu, mówiąc: Nie wyrządzajcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich. Obj.7,2-3
 

O powołaniu …

2016-08-11
A gdy przechodził, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego przy cle, i rzekł mu: Pójdź za mną. I wstał, i poszedł za nim. Mar.2,14 Powołanie to ciekawy temat, jakże często Bóg powołuje człowieka do służby w Kościele w sposób nieprzewidywalny. Lewi siedział sobie spokojnie w pracy i spotkał na małą chwilę Jezusa, to wystarczyło, aby porzucił dobrze płatną pracę na rzecz służby apostolskiej.
 

Coś o małżeństwie

2016-06-25
Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, [...] Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie … Efez. 5:22,25 Ostatnio przygotowuję się do poprowadzenia uroczystości zaślubin, przygotowując się przeczytałem te słowa z Nowego Testamentu. Ukazują one małżeństwo, jako dość duże wyzwanie dla człowieka. Z jednej strony żony mają być uległe mężom a mężowie mają miłować żony swoje tak jak Chrystus Kościół. Gdy się wczytamy w sens tych słów, to zadanie, jakie stoi przed małżeństwem jest trudne dla każdej ze strony.
 

W Niedzielę Palmową

2016-03-17
I przyprowadzili oślę do Jezusa, i włożyli na nie szaty swoje, a On usiadł na nim. Wielu zaś słało na drodze szaty swoje, a inni gałęzie, obcięte z drzew polnych a ci, którzy szli przed nim, wołali: Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imieniu pańskim! Mar.11,7-9 Tak zwana Niedziela Palmowa a tydzień później Wielkanoc odwołują się do wydarzeń Biblijnych, pokazuję dwa zdarzenia odległe w nastroju wobec siebie. 
 

O uchodźcach

2016-02-02
Strach przed obcymi to zjawisko obecne w naszej cywilizacji od wieków. Żyjemy w środowisku ustabilizowanym w każdej dziedzinie, a obcy przybysze z innego świata na pewno to środowisko zmienią. Tego się boimy, dlatego też taki niepokój wzbudzają emigranci syryjscy, czy ukraińscy. Jestem daleki od budowania zasieków na granicach, ale też daleki od uznania prawa każdemu osiedlenia się wśród nas.
 

Grzech zaniechania

2015-12-09
Kto więc umie dobrze czynić a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Jak.4,17 Zastanawiające słowa, w naszym zrozumieniu grzechu jest on wtedy, gdy jednak coś robimy a tu Jakub mówi, że jest też wtedy, gdy możemy robić dobrze a tego nie robimy. Grzech zaniechania jest chyba najrzadziej wyznawanym grzechem. Ileż to okazji do dobra przegapiliśmy gdyż mieliśmy ku temu jakieś iluzoryczne powody. Ileż rzeczy nie zrobiliśmy, choć moglibyśmy je zrobić?
 

Lekcja matematyki

2015-08-29
Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce! Ps.90,12 Jedną z cech naszej natury jest odkładanie trudnych dla nas decyzji na później. Wydaje nam się bowiem, że mamy ogromną ilość czasu przed sobą. Jest to ułuda, której ulegamy, gdyż w głębi serca nie wierzymy w swoje przemijanie. Niestety prawda jest okrutniejsza, nasz organizm starzeje się już od 25 roku życia, dopadają nas choroby i cierpienia w najbardziej niespodziewanym momencie.
 

Dramatyczne wakacje

2015-07-29
Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Gal.5,1 Przeżyłem coś niesamowitego, wypoczywałem zagranicą nad ciepłym morzem w trakcie tego wypoczynku dostałem informację o ciężkiej chorobie mojej mamy, zagrażającej jej życiu. Postanowiliśmy wrócić, ale nam się to nie udało, nie było takiej możliwości. Żyliśmy w raju a jednocześnie w dramacie myśli dotyczących kraju.
 

Wyborcza refleksja

2015-04-30
Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę; jest ona bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu. Ale jeśli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno miecz nosi, wszak jest sługą Boga, którzy odpłaca w gniewie temu, co czyni źle Rz.13,3-4 Słowa te są pochwałą ludzkiego porządku, wskazówkami jak chrześcijanie mają się odnosić do władzy. Dzisiaj spróbujmy odwrócić te słowa.
 
poprzednia strona | następna strona
Kontakt

Napisz do nas

Imię i nazwisko

Twój E-mail

Wiadomość

Wesprzyj nas

Jesteśmy wdzięczni za Wasze wsparcie. Dzięki niemu ciągle działamy.

Numer Konta:
PKO BP IV Oddział
Wrocław, ul. Gepperta 4
05 1020 5242 0000 2702 0020 4313

 
Nasi partnerzy

 

TWR Albania Holandia TWR Słowacja ERF Medien TWR Europe