Zbyt łatwo przypisujemy herezję.

2017-06-08
Ostatnio został nazwany heretykiem, jedynie dlatego, że ktoś z kim korespondowałem w internecie nie zgadzał się z moimi poglądami teologicznymi.
 

Refleksja w poniedziałek wielkanocny

2017-04-17
Jezus zmartwychwstał to jedno z najbardziej kontrowersyjnych zdarzeń w ewangelicznym przekazie. Znamy wielu ludzi którzy umarli i ani jednego kto zmartwychwstał.
 

Ekumeniczne rozmyślania

2017-02-16
Ostatnio ekumenizm jest na cenzurowanym. W wielu środowiskach chrześcijańskich rodzi wrogość i niechęć. Jedni uważają, że celem ekumenizmu jest przyłączenie innych do Kościoła Katolickiego, inni widzą w nim zagrożenie przed wpływem obcych tradycji na kościoły. Dla mnie zaś ekumenizm to miejsce spotkania chrześcijan, różniących się ze sobą, czasami w bardzo istotnych sprawach, ale jednocześnie szukających prawdy. Bez dialogu, bez spotkania nie można szukać jedności i pojednania. Ideę reformacji nie było dzielenie kościoła na drobne, ale taka reforma, która przybliży teologię do źródeł, czyli Pisma Świętego. Idea Sola Scriptura to właśnie tego typu działanie. W Dziejach Apostolskich jest napisane <i> I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i modlitwach” Dz.2,42 </p> To właśnie te słowa powinny zachęcać do szukania korzeni wiary, czyli tej nauki apostolskiej. Najwierniejszym i najpełniejszym źródłem jest Biblia. Spotkanie wierzących powinno prowadzić do niej i z niej czerpać inspirację do zmian i do definiowania zasad wiary. Ruch ekumeniczny powinien być takim miejscem gdzie celem i zasadą jest szukanie tego, co łączy, tego co jest prawdą i odrzucanie tego, co dzieli i co prawdą nie jest. Moje osobiste doświadczenie pozwoliło mi dzięki ekumenizmowi znaleźć prawdę ewangelii i rozpocząć życie w prawdzie. Szukajmy, więc prawdy w Biblii i niech nasze serca na nią się otworzą.
 

Jonasz jakże podobny do nas

2016-11-17
Jest w Biblii niezmiernie ciekawa księga, prorok Jonasz został powołany przez Boga do służby i sprzeciwił się temu powołaniu. Jego misja była jasno i precyzyjnie zdefiniowana, miał udać się do Niniwy i głosić im słowa o zbliżającej się Bożej karze. Jonasz nie chciał tego zrobić. W swoim oporze popełnił parę życiowych błędów.
 

Pieczęć!

2016-09-06
Widziałem też innego anioła wstępującego od wchodu słońca, który miał pieczęć Boga żywego i który zawołał głosem donośnym na czterech aniołów, którym zezwolono wyrządzić szkodę ziemi i morzu, mówiąc: Nie wyrządzajcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich. Obj.7,2-3
 

O powołaniu …

2016-08-11
A gdy przechodził, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego przy cle, i rzekł mu: Pójdź za mną. I wstał, i poszedł za nim. Mar.2,14 Powołanie to ciekawy temat, jakże często Bóg powołuje człowieka do służby w Kościele w sposób nieprzewidywalny. Lewi siedział sobie spokojnie w pracy i spotkał na małą chwilę Jezusa, to wystarczyło, aby porzucił dobrze płatną pracę na rzecz służby apostolskiej.
 

Coś o małżeństwie

2016-06-25
Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, [...] Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie … Efez. 5:22,25 Ostatnio przygotowuję się do poprowadzenia uroczystości zaślubin, przygotowując się przeczytałem te słowa z Nowego Testamentu. Ukazują one małżeństwo, jako dość duże wyzwanie dla człowieka. Z jednej strony żony mają być uległe mężom a mężowie mają miłować żony swoje tak jak Chrystus Kościół. Gdy się wczytamy w sens tych słów, to zadanie, jakie stoi przed małżeństwem jest trudne dla każdej ze strony.
 

W Niedzielę Palmową

2016-03-17
I przyprowadzili oślę do Jezusa, i włożyli na nie szaty swoje, a On usiadł na nim. Wielu zaś słało na drodze szaty swoje, a inni gałęzie, obcięte z drzew polnych a ci, którzy szli przed nim, wołali: Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imieniu pańskim! Mar.11,7-9 Tak zwana Niedziela Palmowa a tydzień później Wielkanoc odwołują się do wydarzeń Biblijnych, pokazuję dwa zdarzenia odległe w nastroju wobec siebie. 
 

O uchodźcach

2016-02-02
Strach przed obcymi to zjawisko obecne w naszej cywilizacji od wieków. Żyjemy w środowisku ustabilizowanym w każdej dziedzinie, a obcy przybysze z innego świata na pewno to środowisko zmienią. Tego się boimy, dlatego też taki niepokój wzbudzają emigranci syryjscy, czy ukraińscy. Jestem daleki od budowania zasieków na granicach, ale też daleki od uznania prawa każdemu osiedlenia się wśród nas.
 

Grzech zaniechania

2015-12-09
Kto więc umie dobrze czynić a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Jak.4,17 Zastanawiające słowa, w naszym zrozumieniu grzechu jest on wtedy, gdy jednak coś robimy a tu Jakub mówi, że jest też wtedy, gdy możemy robić dobrze a tego nie robimy. Grzech zaniechania jest chyba najrzadziej wyznawanym grzechem. Ileż to okazji do dobra przegapiliśmy gdyż mieliśmy ku temu jakieś iluzoryczne powody. Ileż rzeczy nie zrobiliśmy, choć moglibyśmy je zrobić?
 
poprzednia strona | następna strona
Kontakt

Napisz do nas

Imię i nazwisko

Twój E-mail

Wiadomość

Wesprzyj nas

Jesteśmy wdzięczni za Wasze wsparcie. Dzięki niemu ciągle działamy.

Numer Konta:
PKO BP IV Oddział
Wrocław, ul. Gepperta 4
05 1020 5242 0000 2702 0020 4313

 
Nasi partnerzy

 

TWR Albania Holandia TWR Słowacja ERF Medien TWR Europe