Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KORESPONDENTÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,  Stowarzyszenie Chrześcijańskie „IMPULS” TRANS WORLD RADIO Polska informuje, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Chrześcijańskie „IMPULS” TRANS WORLD RADIO POLSKA (dalej: TWR Polska) z siedzibą przy ul. Kłodnicka 2, 54-217 Wrocław.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie 6 ust. 1 lit. a RODO w celu umożliwienia TWR Polski kontaktu z Panem/Panią.
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy TWR Polska, podmioty współpracujące z TWR Polska, podmioty, którym TWR Polska powierzy Pani/Pana dane osobowe do przetwarzania na podstawie umów powierzenia danych osobowych w związku z statutową działalnością TWR Polska.
  • Pani/Pana dane osobowe mogą zostać poddane anonimizacji w celu wykorzystania zanonimizowanej treści korespondencji do statutowej działalności TWR Polska.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez czas niezbędny do realizacji statutowej działalności TWR Polska, następnie zostaną zarchiwizowane.
  • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO i nie będą podlegać profilowaniu;
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Kontakt

Napisz do nas

Imię i nazwisko

Twój E-mail

Wiadomość

Wesprzyj nas

Jesteśmy wdzięczni za Wasze wsparcie. Dzięki niemu ciągle działamy.

Numer Konta: PKO BP IV Oddział Wrocław, ul. Gepperta 4 05 1020 5242 0000 2702 0020 4313

 
Nasi partnerzy

 

TWR Albania Holandia TWR Słowacja ERF Medien TWR Europe