Historia

Początki

W listopadzie 1992 roku Mirosław i Irena Dulębowie założyli, przy Kościele Chrześcijan Baptystów we Wrocławiu, międzywyznaniową grupę redakcyjną Puls. Jej powstanie poprzedziła działalność w prywatnej telewizji Echo – emitowano cykl programowy Instytutu Moody’ego oraz nadano pierwszą w Polsce serię audycji na temat kreacjonizmu. Dzięki uprzejmości prywatnego wrocławskiego Radia Frank zaczęto nadawać na żywo audycje chrześcijańskie. Programy nadawane dwa razy w tygodniu zaczęły wywierać wpływ na dotąd bierne wspólnoty chrześcijańskie we Wrocławiu. Wkrótce grupa Puls zaczęła liczyć kilkadziesiąt osób. Pozostawienie inicjatywy w rękach twórców stworzyło możliwość dalszego rozwoju pracy chrześcijańskiej w mediach.

Działalność w Radiu RTF

W 1993 roku, jako konsekwencja cotygodniowych spotkań organizowanych przez Irenę i Mirosława Dulębów w kawiarence Wrocławskiej Szkoły Językowej we Wrocławiu, członkowie oraz sympatycy grupy, odtąd nazywanej Impuls, rozpoczęli regularne prowadzenie dwugodzinnych programów radiowych w zaprzyjaźnionej rozgłośni.
Do maja 1994 roku, słuchacze Radia Frank mieli możliwość słuchania żywych świadectw działania Boga jak też zastanawiania się nad problemami życia społecznego z punktu widzenia chrześcijańskiego. Wszystkie programy przypominały słuchaczom, że punktem odniesienia każdego prowadzącego jest Biblia.

Początki TWR we Wrocławiu

Świadomi potencjału drzemiącego w powstałym zespole, ale i też środków potrzebnych do tworzenia programów radiowych Mirosław i Irena Dulębowie, wraz z grupą współpracowników, zorganizowali we Wrocławiu w 1994 roku konferencję dotyczącą mass mediów. Zaproszono na nią ludzi tworzących chrześcijańskie media w Polsce oraz planujących w przyszłości podjęcie takiej działalności. Wśród zaproszonych gości znalazł się przedstawiciel Trans World Radio Europe – George Cooper. Odtąd zaczęto myśleć poważnie o możliwości pracy grupy Impuls dla słuchaczy Sekcji Polskiej TWR.

Produkcja programów i rozwój

Wkrótce uzyskano pozwolenie na produkcję polskich programów. 19 października 1994 roku został nadany pierwszy program, wyprodukowany we Wrocławiu, w domowych warunkach – bez studia, z ogra­niczoną ilością sprzętu. Wkrótce pomoc zaoferowali teolodzy z różnych kościołów wrocławskich. Przy ich udziale tworzone były pierwsze 15-minutowe i półgodzinne programy zatytułowane Living Faith (Żywa Wiara). Wraz z produkcją programów rozpoczęło się gromadzenie niezbędnego sprzętu technicznego.

W pełni zaangażowaną grupę założycielską TWR tworzyły cztery osoby: Mirek Dulęba, Paweł Furman, Maciek Kowalski i Tomek Pompowski. Nieocenioną pomoc, serdeczną i zawsze w odpowiednim czasie otrzymywaliśmy od różnych pracowników TWR Europe, z Georg’em Cooperem na czele. Niebawem rozpoczęły się prace adaptacyjne pomieszczeń kościelnych wynajętych na studio nagrań we Wrocła­wiu. W pierwszych dniach marca 1995 roku to studio TWR wyprodukowało pierwszy pakiet czterech programów przeznaczonych do emisji za pośrednictwem satelity ASTRA.

27 stycznia 1995 roku podjęto starania o rejestrację Stowarzyszenia, poprzedzone długim okresem pracy nad statutem.

25 sierpnia 1995 wyemitowany został pierwszy program na bazie materiałów do programu „Wędrówka przez Biblię” – za pośrednictwem satelity ASTRA

Od października 1995, dzięki wydatnej pomocy TWR Europe, programy produkowane są regularnie w ukończonym studio nagraniowym, mieszczącym się przy ul. Kłodnickiej we Wrocławiu.

Rejestracja Stowarzyszenia

21 września 1995 roku zarejestrowano Stowarzyszenie Chrześcijańskie Impuls TWR Polska. Rozpoczętą działalność Stowarzyszenie kontynuuje z sukcesem do dziś 🙂

Kontakt

Napisz do nas

Imię i nazwisko

Twój E-mail

Wiadomość

Wesprzyj nas

Jesteśmy wdzięczni za Wasze wsparcie. Dzięki niemu ciągle działamy.

Numer Konta: PKO BP IV Oddział Wrocław, ul. Gepperta 4 05 1020 5242 0000 2702 0020 4313

 
Nasi partnerzy

 

TWR Albania Holandia TWR Słowacja ERF Medien TWR Europe