2024-06-18

Walne Zgromadzenie Członków TWR

W dniu 2024-06-13 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Chrześcijańskiego „Impuls Trans World Radio”

Na zdjęciu: uczestnicy spotkania

 
2024-05-21

Program głównej audycji

Główną audycją TWR jest Wędrówka przez Biblię.

Od 23.05.2024 do 12.07.2024 w ramach „Wędrówki przez Biblię" studiujemy List do Rzymian.

Bóg powierzył Pawłowi misję niesienia Ewangelii poganom. Jego zadaniem było głoszenie Dobrej Nowiny o Jezusie wśród wszystkich narodów, w odróżnieniu od Piotra, który zwiastował Ewangelię przede wszystkim Izraelitom. List do Rzymian mówi o powołaniu wszystkich ludzi do wiary i zbawienia, o istocie wolności chrześcijańskiej. Wyjaśnia też rolę Żydów w historii zbawienia, w obu przymierzach. Wielkim tematem Listu jest Boża sprawiedliwość. List ten ukazuje pełnię upadku, odstępstwa człowieka i podkreśla, że ludzkość będzie osądzona przez Stwórcę. Jedyną możliwość usprawiedliwienia oferuje człowiekowi sam Bóg, Sędzia, a zarazem Zbawiciel. Jedyną drogą ratunku dla człowieka jest przyjęcie Bożego planu zbawienia: zaufanie Jezusowi Chrystusowi. Jest tylko jedno lekarstwo na grzech człowieka – całkowite odrodzenie, doskonałe odkupienie, które Bóg Ojciec przygotował zgubionej ludzkości w swoim Synu. Bóg przyjmuje zgubionego grzesznika, takiego jak ja i ty i czyni z nas swoje dzieci, wprowadza nas do swej rodziny. Nie dlatego, że na to sobie w jakikolwiek sposób zasłużyliśmy, ale dlatego, że Jezus, biorąc na siebie nasze grzechy, zmarł w nasze miejsce na krzyżu Golgoty. To jest wielkie poselstwo Listu do Rzymian. „Zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem łaski Bożej jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, Panu naszym” (6, 23). Reformator Kościoła Marcin Luter napisał, że List do Rzymian to „prawdziwe arcydzieło, najczystsza Ewangelia, którą każdy chrześcijanin powinien stale studiować, to duchowy chleb, którym wierzący człowiek codziennie powinien się karmić i przechowywać bezcenne treści tego listu w sercu, uczyć się go na pamięć, słowo po słowie”.

23.05.2024  - Wstęp

24.05.2024 – 1:1-7

27.05.2024 – 1:8-16

28.05.2024 – 1:16-20

29.05.2024 – 1:21-32

30.05.2024 – 2:1-21

31.05.2024 – 2:22-3:8

03.06.2024 – 3:9-22

04.06.2024 – 3:21-31

05.06.2024 – 4:1-25

06.06.2024 – 5:1-11

07.06.2024 – 5:12-21

10.06.2024 – 6:1-14

11.06.2024 – 6:15-23

12.06.2024 – 7:1-6

13.06.2024 – 7:7-25

14.06.2024 – 8:1-14

17.06.2024  - 8:15-18

18.06.2024  - 8:18-26

19.06.2024  - 8:27-30

20.06.2024  - 8:31-39

21.06.2024  - 9:1-4

24.06.2024  - 9:5-24

25.06.2024 -  9:25-10:13

26.06.2024  - 10:14-11:7

27.06.2024  - 11:8-29

28.06.2024  - 11:30-12:2

01.07.2024 – 12:3-12

02.07.2024  - 12:13-21

03.07.2024  - 13:1-12

04.07.2024  - 13:13-14:6

05.07.2024  - 14:7-16

08.07.2024 – 14:17-15:4

09.07.2024 – 15:5-16

10.07.2024 – 15:17-29

11.07.2024 – 15-30-16:15

12.07.2024  - 16:16-27

Szczegółowy plan studiów zawiera nasza broszurka TTB 58 (Wędrówka przez Biblię), którą można zobaczyć lub pobrać w zakładce O nas/do pobrania/

 

Audycji Wędrówka przez Biblię można słuchać także na You Tube:

https://www.youtube.com/@WedrowkaprzezBiblie

https://podcasters.spotify.com/pod/show/wedrowka-przez-biblie

 
2024-02-02

Kontakty z TWR Europe

We wrześniu 2023 uczestniczyliśmy w NPC (Narodowej Konferencji Partnerów) TWR Europe, która miała miejsce w Bratysławie. Podpisaliśmy kolejną umowę współpracy.

W grudniu 2023 gościliśmy przedstawiciela TWR Europe Samuela Lacho. Głównym tematem spotkania była perspektywa rozwoju współpracy oraz wdrożenia nowoczesnych środków produkcji i emisji programów.

Na zdjęciu : uczestnicy spotkania.

 

Na zdjęciu poniżej : Narada z Samuelem Lacho z TWR Europe w naszym studio w dniu 1.02.2024

 
Wesprzyj nas

Nasze radio istnieje wyłącznie dzięki wsparciu od osób, którym leży na sercu głoszenie Słowa Bożego przez radio.

Prosimy o wpłatę darowizny na cele statutowe na nasze konto nr:

05 1020 5242 0000 2702 0020 4313

PKO BP IV Oddział
Wrocław, ul. Gepperta 4

 
Nasi partnerzy

 

Radio Chrześcijanin Fundacja „Głos Ewangelii” ERF Medien TWR Europe
 
Kontakt

Napisz do nas

Imię i nazwisko

Twój E-mail

Wiadomość


captcha